Kiếm tiền với mạng quảng cáo A-ADS thanh toán bằng Bitcoin

A-ADS mạng quảng cáo trả tiền bằng bitcoin
A-ADS Là mạng quảng cáo CPM khá uy tín trả tiền bằng Bitcoin, chấp nhận hầu hết mọi web / bolg,  cung cấp số liệu thống kê minh bạch, thanh toán tự động. Là mạng quảng cáo lâu đời và khá uy tín.
Để kiếm Bitcoin thụ động với mạng CPM này ta truy cập vào http://a-ads.com. Chọn Sing UP để đăng ký tài khoản Điền đầy đủ thông tin như dưới

Username - Điền tên người dùng
Email - Nhập địa chỉ Email
Password - Nhập mật khẩu ( 8 ký tự tối thiểu )
Password confirmation - Xác nhận mật khẩu 
I accept Terms of Service - Tôi chấp nhận Điều khoản Dịch vụ
I'm not a robot - Thực hiện mã captcha 
và bấm vào Sing UP là đã hoàn tất phần đăng ký


Dưới đây là giao diện khi mình đã đăng nhập bạn Bấm vào Earn để lấy mã quảng cáo
Ktếm tiền với mạng quảng cáo cpm trả tiền bằng bitcoin


1. Select ad unit type

Bạn chọn phần Site để lấy mã cho web / blog, App là mã cho ứng dụng Ở đây mình Site để lấy mã chèn vào blog

Size - là kích thước
Site URL - bạn nhập url web của bạn

2. Filter content

Bạn không cho phép nội dung quảng cáo nào sẽ xuất hiện thị bạn tích chọn vào ô đó.

Disallow NSFW -Nudity or other content not suitable for work ( Ảnh khỏa thân hoặc nội dung khác không phù hợp với công việc )

Disallow Gambling-Games of chance, HYIPs, ponzi schemes ( Không cho phép cờ bạc - Trò chơi cơ hội, HYIPs, chương trình Ponzi )

Disallow Shady-Ads that pass other filters, but might be considered inappropriate by publishers (Không cho phép - Quảng cáo vượt qua bộ lọc khác, nhưng có thể được các nhà xuất bản coi là không phù hợp )
Disallow Risky Investments-High risk investments (Không cho phép Đầu tư Rủi ro-Đầu tư có rủi ro cao)

3. Set withdraw parameters


Bạn chọn to user's account và tiếp theo bạn bấm vào Createad unit

Và cuối cùng là coppy mã và dán vào web của bạn, Nếu bạn chưa biết cách đặt mã quảng cáo hãy tham khảo bài viết Tổng hợp code chèn quảng cáo để tối ưu vị trí đặt quảng cáo.

Bạn vào phần cài đặt để thêm địa chỉ ví bitcoin vào để nhận được thanh toán nhé. Số tiền tối thiểu để rút về ví là 0.00100000 btc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét